התקנת וילונות באורט בראודה

התקנת וילונות לאורט

המלצה מאורט בראודה אשר אנחנו מספקים להם מגוון וילונות לחדרים וכיתות שונות במכללה.

מכתב המלצה "תובל וילונות"

הספק "תובל יצרני וילונות ודלתות בע"מ" משמש כספק וילונות של המכללה הטכנולגית להנדסאים אורט בראודה. הספק הינו שירותי מאוד, מקצועי ועומד בלוחות הזמנים שקבע לביצוע העבודה. במסגרת העבודה מול הספק סופקו למכללה מגוון רחב של וילונות, תוך המלצתו על סוג הוילון, מידותיו ואופן התקנתו. ראוי לציין שהמלצותיו של הספק תרמו מאד לסביבת עבודה נויה ואפקטיבית ועל כך הוא ראוי למלוא ההערכה. לאור הרשום לעיל הח"מ ממליץ בחום לבצע עבודות עם הספק הנ"ל.

מי עוד ממליץ על וילונות תובל?